Starta företag

Går du i tankarna på att starta ett eget företag? Vi hjälper dig med valet av bolagsform såväl som registrering hos Bolagsverket och Skatteverket.


Ändringar i bolagsordning

Bolagsordningen är en central del i aktiebolaget och anger ramarna för verksamheten. När verksamheten förändras behöver även bolagsordningen göra det. Vi hjälper er med att uppdatera och ändra bolagsordningen så att den ska passa bolagets nuvarande form.


Nyemission

Behöver bolaget ta in nytt kapital från befintliga eller nya aktieägare så görs det oftast via en nyemission. Nya aktier utges och pengar tillförs bolaget. Vi hjälper till med upprättandet och registrering av nyemissionen.


Ombildning

Passar inte den nuvarande företagsformen finns det möjlighet att ombilda. Vi kan ta fram de handlingar och avtal som krävs för att ombilda ert företag.


Likvidation av aktiebolag

Att avsluta ett aktiebolag är en process som tar ca sju månader och kräver en hel del pappersexercis. Vi hjälper er med allt från upprättandet av likvidationshandlingar till själva avslutet av bolaget.