Tycker du att skatterapporteringen är komplicerad och tidskrävande?

Det är lätt att missa ett datum eftersom olika rapporter ska skickas in med olika frekvens. Momsdeklarationer görs antingen en gång per månad, kvartal eller år beroende på företagets storlek, medan löner med tillhörande källskatt och sociala avgifter alltid rapporteras månadsvis. Dessutom behöver man kontinuerligt ha koll på preliminärskatt och rådande saldo på skattekontot, det är inte konstigt om det känns mycket att sköta själv.

Oavsett hur ditt företags behov ser ut kan du lugnt lämna över ansvaret till oss. Det enda du behöver tänka på är att vi får dina papper i god tid, så ser vi till att skatten deklareras i tid.

Har du speciella frågor kring moms, F-skatt och arbetsgivaravgifter så vänder du dig till din personliga kontaktperson.