Vi hjälper föreningen hela vägen från avisering till bokslut. Det gör att ni kan fokusera på andra frågor än de administrativa och ekonomiska vilka annars brukar ta mycket tid från styrelsen.

Vi har skapat ett unikt redovisningspaket, som uppfyller lagkraven men ändå ger enklare och mer lättbegriplig redovisning

 Här följer några exempel på vad vi kan hjälpa er med:

   •  Bokföring

   •  Lönehantering

   •  Skatter och deklarationer

   •  Bokslut, årsredovisning och rapporter

   •  Årsredovisning och rapporter

   •  Hyresavisering