Bokföring

Att sköta den löpande bokföringen kan vara både tidskrävande och krångligt. Som kund hos oss kan du tryggt lämna över ansvaret för allt som rör den löpande bokföringen och redovisningen. Du gör det du är bra på, så hjälper vi dig med det vi är bra på.

Du lämnar bokföringsmaterialet såsom kvitton, leverantörs- och kundfakturor med mera till oss och vi gör den löpande bokföringen för ditt företag. Vi tar fram resultat- och balansrapporter löpande och går igenom dessa med dig, så att ni kan följa företagets ekonomiska utveckling.

 

Bokslut

När ditt räkenskapsår är slut sammanställer vi företagets bokslut. Vi är måna om att ha en personlig relation till dig som kund så vid årets slut har vi alltid en avstämning över det gångna året. I de fall en årsredovisning krävs upprättar vi en sådan. Har ert företag revisor brukar ett samarbete kring bokslutsarbetet ske. När allt arbete med årsbokslutet är avklarat och årsredovisningen är påskriven, sköter vi all rapportering till Bolagsverket.